درباره ما

بسم الله الرحمن الرحیم

گروه گنجینه ذهنی مهمترین اصل را کسب توفیقات معنوی، به جهت استفاده مشتریان عزیز از زینت های توصیه شده در لسان معصومین علیهم السلام و متخصصین می داند، بنابراین رضایت عزیزان تنها راه تحقق بخشیدن به این هدف می باشد، فلذا:

  • اجناس ما با دقت زیاد و از افراد معتبر تهیه شده اند، ولی بدلیل عدم حضورمان در مراکز تهیه سنگ، مسئولیت شرعی تعهدات عاملین را نمی پذیریم
  • اجناس موجود فروخته شده بنا به هر دلیلی تا سه روز بشرط عدم استفاده مشتری قابل عودت می‌باشد و مبلغ آن بطور کامل مسترد خواهد شد
  • اجناس سفارشی در صورت عدم پسند مشتری فقط در همان روز قابل برگشت هستند و مبلغ آن پس از کسر ۲۰% از قیمت کل، مسترد می‌شود ( کسر مبلغ مذکور به دلیل هزینه های اضافی در موارد سفارشی می‌باشد)